Strona główna

Katedra Toksykologii Stosowanej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierownik Katedry
Dr hab. n. med. Ireneusz Piotr Grudziński


Sekretariat Katedry
Tel./Fax.: 22-5720760
E-mail: toksykologia@wum.edu.pl


W skład Katedry Toksykologii Stosowanej wchodzą:

Zakład Toksykologii
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. farm. Mirosław Szutowski

Zakład Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii
Kierownik Zakładu: Dr hab. n. med. Ireneusz Piotr Grudziński