Strona główna

Zakład Toksykologii Stosowanej

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

Kierownik Zakładu Toksykologii Stosowanej

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz P. Grudziński

 

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Tel.: 22-5720760

Fax.: 22-5720760

e-mail: toksykologia@wum.edu.pl