Strona główna

Katedra i Zakład Toksykologii Stosowanej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii Stosowanej
Prof. dr hab. n. med. n. zdr. Ireneusz P. Grudziński

 

Sekretariat Katedry i Zakładu Toksykologii Stosowanej
Tel./Fax.: 22-5720760
E-mail: toksykologia@wum.edu.pl

 

 

Polski