Strona główna

Katedra i Zakład Toksykologii Stosowanej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierownik Katedry i Zakładu
Dr hab. n. med. Ireneusz P. Grudziński

 

Sekretariat Katedry i Zakładu
Tel./Fax.: 22-5720760
E-mail: toksykologia@wum.edu.pl

 

 

Polski