Strona główna

Katedra Toksykologii Stosowanej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierownik Katedry
Dr hab. n. med. Ireneusz P. Grudziński

 

Sekretariat Katedry
Tel./Fax.: 22-5720760
E-mail: toksykologia@wum.edu.pl


W skład Katedry Toksykologii Stosowanej wchodzą:

Zakład Toksykologii
p.o. Kierownika Zakładu: Dr n. farm. Magdalena Bamburowicz - Klimkowska

Zakład Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii
Kierownik Zakładu: Dr hab. n. med. Ireneusz P. Grudziński

Polski